Jumat, 30 November 2012

KAROMAH DALAM ILMU KHODAM


APAKAH ARTINYA MEMOHON KAROMAH DALAM ILMU KHODAM


Dalam doa ilmu khodam seringkali kita mendengar seseorang menarik khodam orang lain atau khodam suatu benda  untuk mendapatkan suatu karomah. Misalnya karomah syekh  Abdul Kadir Jailani
Mengapa kita harus meminta karomahnya?
Perlu diketahui orang-orang saleh dan para wali adalah mereka yang sudah terpilih dan sejak lahir diberi kepandaian dan keistimewaan oleh Allah dalam sikap , tindakan dan kebersihan hati. Hal seperti ini yang menyebabkan mereka memiliki  taraf spritual tinggi dan keistimewaan-keistimewaan yang hakekatnya bersumber dari kebersihan  rohaninnya
Sementara kita ( yang mempelajari Ilmu khodam ) adalah manusia biasa . Kita bukan Syekh Abdul Qadir Jailani, Sunan Kalijaga , juga bukan sunan Bonang. Dalam keseharian masih terlalu sedikit perintah Tuhan yang mampu kita jalankan dan masih terlalu banyak larangan-larangan-Nya yang kita jalankan
Dengan kata lain kita ini belum termasuk orang yang berhak menerima karomah sehingga meminta bantuan Khodam yang dulu pernah mengawal para tokoh spritual itu diharapkan terdapat sisa-sisa kekutan tanpa harus kita kehilangan jati diri sebagai manusia.
Artinya,mengharap bantuan dari Khodam Sunan Kali jaga . Umpanya, bukan berarti kita mmampu mengklaim memiliki kekuatan memanggil arwah para wali yang dalam tahap spritual berada jauh di atas manusia biasa . Disebabakan setiap arwah memiliki fase tersendiri yang satu sama lain tidak mungkin mampu menerobos  fase yg bukan wilayah spritualnya.
Tetapi di lingkungan  para ahli hikmah atau ahli ilmu batin seseorang yang memiliki kelebihan ilmu disebabkan ilmu itu timbul dari dorongan Khodam ketika orang yang diikuti khodam sudah meninggal bukan berarti khodamnya ikut meninggal.
Sebagian kalangan berpendapat bahwa khodam itu masih hidup di alamnya. Khodam masih tetep memiliki energi sehingga melalui cara-cara tertentu khodam itu bisa dimanfaatkan. Ini menegaskan keyakinan sementara pihak bahwa para ahli bisa dihadirkan pada sembarang waktu hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang kurang berguna.
Batasan kita hanya boleh meyakini bahwa yang hadir itu adalah getaran Ilmu atau getaran kekuatan yang dulupernah dimiliki para tokoh spritual nan sakti . Dan memang benar . Melalui ilmu Khodam karunia yang dulu pernah diberikan kepada leluhur sepanjang tingkat spritual kita mendekati tingkat spritual.
Karena itu. Seseorang yang belajar ilmu khodam disarankan melakukan laku prihatin membersihkan hati dan pikiran melalui puasa. Memperbanyak ibadah sunah, melalui dzikir , mengamalkan wirid yang tujuan semua itu adalah peningkatan taraf spritual minimal mendekati tarf spritual orang-orang yang dikaruniai karomah oleh Allah SWT.

Penjaga ( KHODAM ) 3


QOF                                          NAMA KHODAM                            Azqiliin
                                                                                                            Ghodghoshin
                                                                                                             Thalhiyasyin
                                                                                                              

KAF                                           NAMA KHODAM                             Syaamhiyaa’iil
                                                                                                             Safruudin
                                                                                                              Hamiithan
                                                                                                              Khathasyin

LAM                                           NAMA KHODAM                            Thathhayaa’iil
                                                                                                               Ghaghiithin
                                                                                                               Thahmasyin           
                                                                                                               Khlasyadamin      
    
MiN                                           NAMA KHODAM                                Syaraakhiil
                                                                                                                Hajamsyathin
                                                                                                                 Kalityaathin
                                                                                                                 Madmakhin

NUN                                           NAMA KHODAM                               Sha’riyaaiil
                                                                                                                Hajamsyathin
                                                                                                                 Kalityaathin
                                                                                                                 Madmakhin

WAWU                                       NAMA KHODAM                                Thuufayaaiil
                                                                                                                   Mahdaduuhin
                                                                                                                   Syaltamuukhin
                                                                                                                    Baraakhin

HA                                                  NAMA KHODAM                                ’Afrayaaiil
                                                                                                                       Dzabhatin
                                                                                                                        Hamkiilin
                                                                                                                         Hasythiithoin

YA                                                     NAMA KHODAM                                  Hardaqiilin
                                                                                                                          Damgoigin
                                                                                                                           Halhafin
                                                                                                                            Syuwaiyadikhin


             Demikianlah beberapa nama Khodam yang menjaga setiap hurup yang ada pada kitab
    Suci AL Qur’an ataupun rajah.Mengingat dimikian tingginya nilai huruf. Untuk menghasilkan
    Sebuah rajah yang baik hendaklah anda berusaha:
-          Dalam kondisi tenang
-          Hati/jiwa yang bersih
-          Buatlah di atas kain/kertas
-          Tulislah dengan minyak
-          Tahan nafas


Penjaga ( KHODAM ) 2


RO                                       NAMA KHODAM                   .........................


ZA                                         NAMA KHODAM                 A’lmasyyaaiil
                                                                                              Ma’adrasyin
                                                                                              Hathaathimin
                                                                                              Mahathin

SIN                                       NAMA KHODAM                    Hathgiilin
                                                                                                Matha’in
                                                                                                Athladin
                                                                                                Khiimin
                                                                                                AlthaliN

SYIN                                      NAMA KHODAM                  Khardiyaiil
                                                                                                Syathiifin
                                                                                                Kahyayalin
                                                                                               
SHOD                                      NAMA KHODAM                  Hardiyaalin
                                                                                                  Syaruukhin
                                                                                                   Hamsyin

DLOD                                        NAMA KHODAM                  Kalqiyaaiil
                                                                                                   Yuukhin
                                                                                                    Ruukhin
                                                                                                    Amuusyin
                                                                                                    Thamlasyiithin

THO                                        NAMA KHODAM                      Asthayaalil
                                                                                                     Syamhalthin
                                                                                                     Malsyakhin
                                                                                                     Malhasyin
                                                                                                     Thamhin

DHO                                       NAMA KHODAM                         Tharkhayaaiil
                                                                                                       Hamyathyuwasasyin
                                                                                                       Ma’adin
                                                                                                       Masyathin                                    

AIN                                         NAMA KHODAM                           Syarhiyatin
                                                                                                          Lakhthomin
                                                                                                          Ghoodiifin
                                                                                                          Arzadin

GHIN                                        NAMA KHODAM                           Salkafail
                                                                                                           Asy’athlafin
                                                                                                           Hayuuthin
                                                                                                           Syathuthafin
                                                                                                            Kalkafafin

FA                                             NAMA KHODAM                            Syathaahiilin
                                                                                                            Kaithomin
                                                                                                            Razthasyin
                                                                                                            Halkhiithin